Chika carrying turnips

Kaguya-sama

Chika carrying turnips